Previous
Next

เกี่ยวกับเรา

บริษัท อควาเฟรช วอเตอร์ สโตร์ จำกัด ได้ขอจดทะเบียนนิติบุคคล ประเภทบริษัท จำกัด ทะเบียนเลขที่ (4) 2539 เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2539 รวมเวลา 20 ปี
แนวคิดในการจดทะเบียนบริษัท มีวัตถุประสงค์ในการร่วมดำเนินการกับ บริษัท AQUAFRESH INC. U.S.A. ในการนำเข้าระบบกรองอาร์ โอ จากประเทศสหรัฐอเมริกา เข้ามาจำหน่าย ซึ่งในเวลานั้นยังไม่เป็นที่รู้จักมากนักในประเทศไทย ไส้เมมเบรนก็ยังไม่มีจำหน่าย เหมือนในปัจจุบัน โดยทางบริษัท เล็งเห็นว่าน้ำเป็นปัจจัยสำคัญในการผลิต และการบริโภค ที่เหมาะกับสถานการณ์ ปัจจุบันที่มีองค์ประกอบทางด้านอุตสาหกรรมมากมาย ซึ่งอาจกระทบต่อชีวิตการเป็นอยู่ จากนั้นก็ได้นำสินค้าต่างเกี่ยวกับน้ำดื่ม น้ำบริโภค เข้ามาจำหน่าย ในส่วนการผลิตน้ำดื่ม ทางบริษัท ก็ได้ดำเนินกิจการมาหลายปี มีวิวัฒนาการต่าง ๆ เกิดขึ้นมากมาย ในส่วนที่เกี่ยวกับ ระบบน้ำ เช่น เครื่องกรองน้ำ เครื่องบรรจุน้ำ เครื่องห่อ เครื่องซีล ต่าง ๆ

สถานที่ตั้ง
อยู่ที่ เลขที่ 3 ซอยลาดพร้าว 80 แยก 14 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพ ฯ
โทร. 02-5397009-10 โทรสาร 02-5397010 email : viboonpong@yahoo.com, aquafreshvkgroup45@gmail.com
Website : aquafreshvk.com
โรงงาน
3/4 หมู่11 ถ.ปทุมบางบัวทอง ต.คลองข่อย อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

ลักษณะ และโครงสร้างธุรกิจ
1. จำหน่าย เครื่องกรองทุกประเภท ระบบเบื้องต้น ระบบซ๊อฟ ระบบยูเอฟ ระบบอาร์ โอ
2. จำหน่าย สารกรองทุกประเภท เช่น แมงกานีส คาร์บอน เรซิ่น แอนทราไซด์ มัลติมีเดีย
3. จำหน่าย เครื่องฆ่าเชื้อต่าง ๆ เช่น คลอรีน โอโซน ยูวี
4. จำหน่าย น้ำยาวัดต่าง ๆ เช่น น้ำยาวัดความกระด้าง น้ำวัดค่าคลอรีน น้ำยาวัดค่า พีเอช ชุดเพาะเชื้อ น้ำยาป้องกันตระกัน
5. จำหน่าย เครื่องบรรจุผลิตภันฑ์แบบเซมิออโต้ สำหรับ น้ำดื่ม น้ำชา กาแฟ น้ำปลา และอื่น ๆ
6. จำหน่าย เครื่องบรรจุแบบอัตโนมัติ แบบโรตารี่ โมโนบล็อก แบบต่าง ๆ ทุกขนาดตั้งแต่ขนาด 8-8-3 ถึง 50-50-15 และ เครื่องห่อ เครื่องสวมฉลาก แบบครบวงจร
7. จำหน่าย เครื่องฉีดพลาสติก เครื่องเป่าขวด แบบเซมิ และแบบอัตโนมัติ
8. ผลิตถังน้ำดื่ม ทุกขนาดแบบ 10 ลิตร 20 ลิตร และ แบบ 5 แกลลอน ทันสมัยแบบมีก๊อก และมีหูหิ้ว สะดวกต่อการใช้งาน

การตลาด
1. จัดจำหน่ายใน ประเทศ ทุกจังหวัด โดยเฉพาะโรงน้ำดื่ม ประมาณ 3000 ราย และลูกค้าที่สนใจทั่วไป
2. จำหน่ายในประเทศใกล้เคียง เช่น สปป. ลาว ประเทศ กัมพูชา ประเทศเวียดตาม พม่า อินเดีย เป็นต้น
3. ในอนาคต หลังจากอาเซี่ยนเปิดสมบูรณ์ ทางบริษัท มีแผนดำเนินการขยายการตลาดต่อไป